22.4.13


Σύλλογος Περιστεράδων Λάρισας

Ο Σύλλογος Περιστεράδων Λάρισας ιδρύθηκε τον Μάρτιο 2005 από μερικούς φίλους χομπίστες, με σκοπό τη διατήρηση και διάδοση της ράτσας των περιστεριών της Λάρισας, ήτοι (Ουτζίτικα, Βούτες). Για το σκοπό αυτό οργανώθηκαν γιορτές πετάγματος περιστεριών και σημείωσαν μεγάλη επιτυχία, καθώς φίλοι του αθλήματος από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν στην πόλη μας (Λάρισα) και αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες για την ανάπτυξη πνεύματος φιλίας αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ συλλόγων και φίλων.