12.6.13

ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

Το Δ.Σ του Συλλόγου Περιστεράδων Λάρισας αποφάσισε την έκδοση κάρτας μέλους που θα παρέχει  μια σειρά από διευκολύνσεις και προνόμια σε τροφές, φάρμακα, και άλλα.
Ο Κάτοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα του στις εκάστοτε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ,πάντοτε μέσα στα πλαίσια που ορίζονται κάθε φορά από το σύλλογο και γνωστοποιούνται στον κάτοχο.