18.6.17

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ 
1η ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΛΕΞΕ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ΄΄΄΄ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ΄΄΄΄
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ΄΄΄΄ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ΄΄΄΄
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ΄΄΄΄ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ΄΄΄΄
ΤΑΜΕΙΑΣ΄΄΄΄ΤΑΣΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ΄΄΄΄
ΜΕΛΗ΄΄΄΄
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ
ΓΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ